pixteria

Krok po Kroku

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

  • • Utworzyć konto w sklepie internetowym
  • • Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
  • • Zapisać się na Newsletter

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://www.pixteria.pl/strona/regulamin

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1. UTWORZENIE KONTA

1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://www.pixteria.pl/konto/rejestracja wypełnić Formularz Rejestracji podając następujące dane: nazwa użytkownika; hasło oraz adres poczty elektronicznej.

1.2. Następnie należy kliknąć pole „Załóż konto” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu oraz jego cena (cena jest podana dla wariantu podstawowego Produktu – w razie zmiany wariantu, wymiaru lub innych opcji Produktu Klient jest automatycznie informowany o cenie takiego Produktu). Na tym etapie Klient określa wariant danego Produktu (np. fototapeta, naklejka, plakat lub obraz), kadruje Produkt i podaje jego wymiar oraz ewentualnie wybiera inne opcje dotyczące Produktu – dostępne w zależności od danego Produktu i wskazane w jego opisie. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole "Dodaj do koszyka".

2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.3.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów).

2.3.3. Klient ma możliwość podania kodu kuponu rabatowego.

2.3.4. Klient wybiera sposób dostawy i jest jednocześnie informowany o jego koszcie oraz terminie dostawy.

2.4. Następnie należy kliknąć pole "Kup teraz" i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której:

2.4.1. Klient ma podgląd swoich danych i danych do dostawy oraz ma możliwości ich zmiany. Klient, który nie podał wcześniej swoich danych podaje następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa firmy; adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; kraj), numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej. Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest podać także nazwę firmy oraz NIP. W wypadku innych danych do dostawy lub do dowodu sprzedaży Klient obowiązany jest również podać te dane.

2.4.2. Klient wybiera sposób płatności.

2.4.3. Klient ma możliwość podania kodu kuponu rabatowego.

2.5. Następnie należy kliknąć pole "Podsumowanie Zamówienia" i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

2.5.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.

2.5.2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

2.5.3. Wybrany sposób dostawy oraz płatności.

2.5.4. Dane Klienta, w tym dane do dostawy i dokumentu sprzedaży.

2.5.5. Ewentualne uwagi do Zamówienia.

2.6. Następnie należy kliknąć pole "Wyślij zamówienie", po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

3. NEWSLETTER

3.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany oraz kliknięcie pola „OK” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

4. INFORMACJE DODATKOWE

4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij zamówienie” w pkt. 2.6. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Popraw dane” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.

4.1.2. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

4.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

Zamknij

Wgraj własne zdjęcie

Minimalny rozmiar zdjęcia to 2MB, maksymalny 50MB. Pamiętaj im zdjęcie ma wyższą rozdzielczość tym większe są możliwe maksymalne wymiary do wydruku. Wybierając zdjęcie staraj się zwrócić uwagę na szczegóły, po powiększeniu na wydruku będą one bardziej widoczne.